Schmitt Pál üdvözlőlevele

 

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE

XIV-2/05114-1/2011.

Péntek János

Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat
3400 Kolozsvár
Jókai u. 2-4.

Tisztelt Professzor Úr!
Tisztelt Szakmai Bizottság!

Köszönettel fogadtam meghívásukat a 2011. november 24-én a Magyar Tudományos Akadémián tartandó jubileumi Termini-konferenciára. Munkájukat figyelemmel kísérem, céljaikat, a magyar nyelv, különösen a szakmai nyelv egyesítésére és fejlesztésére vonatkozó törekvéseiket és gyakorlati eredményeiket nagyra értékelem.

A magyar nyelvi programomban lehetőség szerint igyekszem megemlíteni és értékelni a sokfajta, a magyar nyelvért folyó elméleti és gyakorlati munkát, így a Termini tevékenységét is. Sajnos a jelzett időpontban már korábban egyeztetett programom van, ezért a konferencián nem tudok jelen lenni.

Schmitt Pál


Munkájukhoz sok sikert kívánva,

szívélves üdvözlettel

Schmitt Pál

Budapest, 2011. október 28.