Kapcsolataink alakulása PDF Nyomtatás E-mail

Hogyan alakultak a kapcsolatok az Akadémiával, az akadémiai és más jellegű szakmai műhelyekkel, testületekkel.

Akárcsak a 90-es években, továbbra is szoros a kutatóállomások kapcsolata a két budapesti akadémiai intézettel: a Nyelvtudományi Intézettel és az Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézettel. Az előbbivel az együttműködést az Akadémia 2007. évi közgyűlésén aláírt megállapodás is szentesítette. A kapcsolatok ápolásának fő akadémiai testülete a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, amely kuratóriumai révén a Domus-programot és a 2005 júniusában önállósult Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíj Programot is működteti. Az ebben a keretben készült pályázati tanulmányok legújabb válogatása nemrég jelent meg a Bizottság kiadásában, Fedinec Csilla szerkesztésében Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban címmel. A hálózathoz tartozó műhelyek közösen léptek föl 2006-ban a VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus egyik szimpóziumán, Debrecenben, és ennek anyaga is megjelent nyomtatásban (Nyelv, nemzet, identitás. A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Debrecen, 2006. aug. 22–26.) nyelvészeti előadásai. I. Kötet. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Debrecen–Budapest, 2007. Szerk. Maticsák Sándor–Jankovics József–Nyerges Judit. Társszerk.: Kolláth Anna, Péntek János).

A Gramma arról számol be, hogy az előbbiekben jelzett kapcsolatoktól független kezdeményezései is voltak. Ilyen az MTA Nyelvtudományi Intézetének nyelvművelő osztályával közösen szervezett alkalmazott nyelvészeti műhelytalálkozó rendezvénysorozat. Az ötödik találkozóra 2008. szeptember közepén került sor Budapesten. Az első két műhelytalálkozón (2005 és 2006) elhangzott előadásokat, korreferátumokat tartalmazó kötet 2007-ben jelent meg Műhelytanulmányok a nyelvművelésről címmel, a kötetet – az eddigi reagálások alapján – a szakma jól fogadta. Bár a műhelytalálkozók a Gramma és a nyelvművelő osztály szervezésében valósulnak meg, a résztvevők között a Termini kutatóhálózathoz tartozó kollégák (pl. Kolláth Anna), illetve különböző magyarországi felsőoktatási intézmények munkatársai is rendszeresen részt vesznek. A Gramma jó kapcsolatokat ápol a békéscsabai székhelyű Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetével. Személyes kapcsolatok szintjén számos egyéb magyarországi intézménnyel, testülettel vannak kiépített kapcsolataik (pl. MANYE), a szlovákiai magyarok nyelvi és nyelvi jogi helyzetét kutató magyarországi hallgatók és doktoranduszok rendszeresen fordulnak hozzájuk konzultáció céljából, és tanulmányúton is voltak már az Irodában.

A Hodinka Intézet szorosan együttműködik a hálózathoz tartozó többi kutatóállomással, és ezt megállapodás is rögzíti a Gramma Nyelvi Irodával és a Szabó T. Attila Nyelvi Intézettel. Hasonló megállapodása van az Intézetnek az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetével, az MTA Nyelvtudományi Intézetével, az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetével, valamint a veszprémi Pannon Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékével stb.

Az utóbbi időben kétévenként sorra kerülő Élőnyelvi Konferenciák hagyományosan is ennek a szakterületnek a fő rendezvényei. A 13.-nak Kolozsvár volt a színhelye 2004 szeptemberében (megjelent kötete: Benő Attila–Szilágyi N. Sándor szerk. Nyelvi közösségek – nyelvi jogok. A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai 3. Kolozsvár: Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2006). A 14. Élőnyelvi Konferencia 2006. október 9-12-én Bükön, Magyarországon került megrendezésre, a hálózat munkatársai ezen is nagy számban vettek részt, sőt közös kutatásaikról külön megbeszélést is tartottak. A legutóbbi, a 15. ebben az évben volt Párkányban. Ennek keretében külön műhelyként szerepelt az Imre Samu Nyelvi Intézet Kolláth Anna és Szoták Szilvia vezetésével A kisrégiók magyar nyelve műhelyprogramban (előadók: Kolláth Anna, Szoták Szilvia, Pathy Lívia, Zsótér Irisz, Horváth Evelin).

Hasonlóképpen rendszeres a kutatóállomások munkatársainak részvétele A Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszusokon.

A nyitrai, a szombathelyi és a maribori tanszékek közös rendezvénye volt 2005 októberében a Somorján megtartott Regionális dialektusok, kisebbségi nyelvhasználat című konferencia, anyaga kötetben is megjelent: Vörös Ferenc szerk. Regionális dialektusok, kisebbségi nyelvhasználat : a 2005. október 20-21-i somorjai konferencia előadásai. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai, 224. szám).  Budapest; Nyitra; Somorja: Magyar Nyelvtudományi Társaság. Szoták Szilvia előadással vett részt a 2008. március 27–29-én Kolozsváron megrendezett Európai Unió, nemzetek és nemzeti kisebbségek/Nations and National Minorities in the European Union konferencián.