Intézmények, szövetségek

MTA Nyelvtudományi Intézet
ELTE-MTA Elméleti Nyelvészeti Szakcsoport
ELTE Geolingvisztikai Műhely
MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet
Határon Túli Magyarok Információs Központja
Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet, Budapest
Bukaresti Magyar Kulturális Intézet
CSEMADOK Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség
Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
Magyar Intézet, Bécs
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Szlovénia
Vajdasági Magyar Művelődési Intézet


Kutatóműhelyek, nyelvészeti szervezetek

Szabó T. Attila Nyelvi Intézet, Kolozsvár
Gramma Nyelvi Iroda, Dunaszerdahely
Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka
Hodinka Antal Intézet, Beregszász
Imre Samu Nyelvi Intézet (Ausztria, Szlovénia, Horvátország)
Fórum Kisebbségkutató Intézet
Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete
Magyar Nyelvtudományi Társaság
Magyar Terminológiai Társaság
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság


Doktori iskolák

SzTE Nyelvtudományi Doktori Iskola
ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola
Pannon Egyetem, Nyelvtudományi és Neveléstudományi Doktori Iskola


Egyetemek nyelvészeti tanszékei

DE Magyar Nyelvtudományi Tanszék
DE Nyelv- és Filozófiatudományi Kutatóközpont
ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék
ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék
KGRE Magyar szak
PPKE Nyelvészeti Intézet
PTE-BTK Nyelvtudományi Tanszék
SzTE Általános Nyelvészeti Tanszék
SzTE Magyar Nyelvészeti Tanszék
SzTE JGYTFK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
VE Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék


Korpuszok

Magyar Nemzeti Szövegtár
MNSZ Kárpát-medencei Magyar Nyelvi Korpusz
A Magyar Irodalmi és Köznyelv Nagyszótári Korpusza
Vajdasági Magyar Nyelvi Korpusz


Adattárak

Erdélyi Magyar Elektronikus Szótörténeti Tár
Határon Túli Magyar Kulturális Intézményi Adattár
Határon Túli Magyar Kulturális Intézmények és Szervezetek Adatbázisa
ERIKANET Egységes Regionális Információs Közművelődési Adatbázis
Balassi Intézet, Kutatások Koordinációs Irodája adatbázisa (feltöltés alatt)


Portálok

MTA Nyelvészeti portál
Nyelvészet startlap


Folyóiratok

Argumentum
Beszédkutatás
Magyar Nyelvjárások
Magyar Nyelvőr
Nyelv.web
Officina Textologica
Számítógépes Nyelvtörténeti Adattár
Szlengkutatás


Kiadók

Akadémiai
Osiris
Tinta


Online szótárak

Horvát-magyar útiszótár
Latin-magyar szótár (Dicfor)
Latin-magyar szótár (Finály Henrik)
Latin-magyar szótár és morfológiai elemző (Tinta)
Német-magyar (Sztaki)
Román-magyar (Exact Protocoll)
Román-magyar (szotar.ro)
Román-magyar, Dicfor
Román-magyar-angol (Transylvania.info)
Szerb-magyar (Wictionary, nagyon szegényes)
Szlovák-magyar (Dicfor)
Szlovák-magyar (Linguin)
Szlovák-magyar (Qnell)
Német-magyar (Qnell)
Szlovák-magyar (Thor)
Szlovák-magyar gasztronómiai kisszótár
Szlovén-magyar (Wictionary, nagyon szegényes)
Ukrán-magyar (Wictionary, nagyon szegényes)
Nyelvcsere - soknyelvű szótár (benne latin, román, szlovák)